Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Hobbyist Member MirandaFemale/Finland Groups :iconhetalia-ocs-fc: Hetalia-OCs-FC
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 699 Deviations 9,635 Comments 17,614 Pageviews

deviantID

ZiraHZ's Profile Picture
ZiraHZ
Miranda
Artist | Hobbyist | Varied
Finland
Interests

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconsherryveramuto:
SherryVeramuto Featured By Owner Jan 8, 2015  Hobbyist General Artist
Hej~ It's been a while since we last conversed. I figured I'd drop by and say hi. :)
Reply
:iconzirahz:
ZiraHZ Featured By Owner Jan 13, 2015  Hobbyist General Artist
wow sorry for the later reply but yeah, hi~
Reply
:iconsherryveramuto:
SherryVeramuto Featured By Owner Jan 13, 2015  Hobbyist General Artist
Its okay. What's up? :)
Reply
:iconzirahz:
ZiraHZ Featured By Owner Jan 14, 2015  Hobbyist General Artist
nothing really, i should be doing homework but....tumblr-
Reply
(1 Reply)
:iconkawasaki-san:
kawasaki-san Featured By Owner Nov 16, 2014  Student Digital Artist
Huhuhu~ Hej~
Reply
:iconzirahz:
ZiraHZ Featured By Owner Nov 21, 2014  Hobbyist General Artist
pff hej :D
((förlåt att det tog så länge att svara!))
Reply
:iconkawasaki-san:
kawasaki-san Featured By Owner Nov 22, 2014  Student Digital Artist
(( det är okej ^^ ))

hur går det? :3
Reply
:iconzirahz:
ZiraHZ Featured By Owner Nov 23, 2014  Hobbyist General Artist
nå, jag har en massa läxor tills imorgon som jag måste göra men årkar inte-
o min syster vill inte komma till sverige på jullåvet som är konstigt, men annars är allt bra! : D
o hur mår du? ouo
Reply
(1 Reply)
:iconzazzyleey:
Zazzyleey Featured By Owner Jun 19, 2014  Hobbyist Artist
Hur går det med teckningen?
Reply
:iconzirahz:
ZiraHZ Featured By Owner Jun 26, 2014  Hobbyist General Artist
jag ska fortsätta på den idag-
jag ville inte ta den med till eestland so jag kunde inte fortsätta då--
Reply
Add a Comment: